2 Trả lời "Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-Phông-Ten"