Hiện chưa có bình luận "Soạn bài: Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ?"