Hiện chưa có bình luận "Soạn bài: Chính tả: (Nhớ - viết) Bàn tay cô giáo - Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã (lớp 3)"