SOẠN BÀI LỚP 7 

TẬP I

 1. Cổng trường mở ra
 2. Mẹ tôi
 3. Từ ghép
 4. Liên kết trong văn bản
 5. Cuộc chia tay của những con búp bê
 6. Bố cục trong văn bản
 7. Mạch lạc trong văn bản
 8. Ca dao, dân ca
 9. Những câu hát về tình cảm gia đình
 10. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
 11. Từ láy
 12. Viết bài tập làm văn số 1
 13. Quá trình tạo lập văn bản
 14. Những câu hát than thân
 15. Những câu hát châm biếm
 16. Đại từ
 17. Luyện tập tạo lập văn bản
 18. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
 19. Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
 20. Từ Hán Việt
 21. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
 22. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng)
 23. Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca)
 24. Từ Hán Việt (tiếp theo)
 25. Đặc điểm của văn bản biểu cảm
 26. Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
 27. Sau phút chia li
 28. Bánh trôi nước
 29. Quan hệ từ
 30. Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
 31. Qua Đèo Ngang
 32. Bạn đến chơi nhà
 33. Chữa lỗi về quan hệ từ
 34. Viết bài tập làm văn số 2
 35. Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn lộc bố)
 36. Từ đồng nghĩa
 37. Cách lập ý của bài văn biểu cảm
 38. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
 39. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
 40. Từ trái nghĩa
 41. Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
 42. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca)
 43. Từ đồng âm
 44. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
 45. Cảnh khuya
 46. Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
 47. Thành ngữ
 48. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
 49. Tiếng gà trưa
 50. Điệp ngữ
 51. Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
 52. Một thứ quà của lúa non : Cốm
 53. Chơi chữ
 54. Chuẩn mực sử dụng từ
 55. Ôn tập văn bản biểu cảm
 56. Sài Gòn tôi yêu
 57. Mùa xuân của tôi
 58. Luyện tập sử dụng từ
 59. Ôn tập tác phẩm trữ tình
 60. Ôn tập phần Tiếng Việt
 61. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)


SOẠN BÀI LỚP 7 TẬP 2

 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
 2. Tìm hiểu chung về văn nghị luận
 3. Tục ngữ về con người và xã hội 
 4. Rút gọn câu
 5. Đặc điểm của văn bản nghị luận
 6. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
 7. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 8. Câu đặc biệt
 9. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
 10. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
 11. Sự giàu đẹp của tiếng Việt
 12. Thêm trạng ngữ cho câu
 13. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
 14. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
 15. Cách làm bài văn lập luận chứng minh
 16. Luyện tập lập luận chứng minh
 17. Đức tính giản dị của Bác Hồ 
 18. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
 19. Viết bài tập làm văn số 5 - Văn lập luận chứng minh  (làm tại lớp)
 20. Ý nghĩa văn chương
 21. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
 22. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
 23. Ôn tập văn nghị luận
 24. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
 26. Sống chết mặc bay
 27. Cách làm bài văn lập luận giải thích
 28. Luyện tập lập luận giải thích
 29. Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích  (làm ở nhà)
 30. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
 31. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
 32. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
 33. Ca Huế trên sông Hương
 34. Liệt kê
 35. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
 36. Quan Âm Thị Kính
 37. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
 38. Văn bản đề nghị
 39. Ôn tập phần Văn
 40. Dấu gạch ngang
 41. Ôn tập phần Tiếng Việt 
 42. Văn bản báo cáo
 43. Kiểm tra phần Văn
 44. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
 45. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
 46. Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) 
 47. Rèn luyện chính tả