Soạn bài ngữ văn lớp 8

Tập 1


 1. - Tôi đi học
 2. - Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 3. - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản                                                        
 4. - Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
 5. - Trường từ vựng
 6. - Bố cục của văn bản                                                                                      
 7. - Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
 8. - Xây dựng đoạn văn trong văn bản                                                                
 9. - Viết bài văn số 1 Văn tự sự
 10. - Lão Hạc
 11. - Từ tượng hình, từ tượng thanh
 12. - Liên kết các đoạn văn trong văn bản                                                            
 13. - Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 14. - Tóm tắt văn bản tự sự
 15. - Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự                                                                  
 16. - Cô bé bán diêm (trích)
 17.  - Trợ từ, thán từ
 18. - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự                                                     
 19. - Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)
 20. - Tình thái từ
 21. - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm                 
 22. - Chiếc lá cuối cùng (trích)
 23. - Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
 24. - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểucảm                     
 25. - Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
 26. - Nói quá                                                                                                         
 27. - Ôn tập truyện kí Việt Nam
 28. - Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
 29. - Nói giảm nói tránh
 30. - Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm         
 31. - Câu ghép
 32. - Trả bài tập làm văn số 2
 33. - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh                                                      
 34. - Ôn dịch, thuốc lá
 35. - Câu ghép(tiếp theo)
 36. - Phương pháp thuyết minh                                                                            
 37. - Bài toán dân số
 38. - Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
 39. - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh                                 
 40. - Chương trình địa phương (phần Văn)
 41. - Dấu ngoặc ckép
 42. - Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng                                              
 43. - Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
 44. - Đập đá ở Côn Lôn
 45. - Ôn luyện về dấu câu
 46. - Thuyết minh về một thể loại văn học                                                           
 47. - Muốn làm thằng Cuội
 48. - Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
 49. - Trả bài tập làm văn số 3                                                                                
 50. - Hai chữ nước nhà (trích)
 51. - Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
 52. - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I                                                                   
 Tập 2

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)                                               
- Ôn tập về luận điểm                                                                                      
- Kiểm tra văn
- Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận                              
- Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
- Luyện tập làm văn bản tường trình                                                                
- Kiểm tra tổng hợp cuối năm