MỤC LỤC SOẠN BÀI  NGỮ VĂN LỚP 9

Tập 1 
 1. Phong cách Hồ Chí Minh
 2. Các phương châm hội thoại
 3. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 4. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 5. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
 6. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
 7. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 8. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 9. Tuyên bố thế giới về sự sống còn,quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 10. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
 11. Xưng hô trong hội thoại
 12. Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
 13. Chuyện người con gái Nam Xương(trích Truyền kì mạn lục)
 14. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
 15. Sự phát triển của từ vựng
 16. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 17. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũtrung tuỳ bút)
 18. Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứmười bốn (trích)
 19. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
 20. Trả bài tập làm văn số 1
 21. Truyện Kiều của Nguyễn Du
 22. Chị em Thuý Kiều (trích TruyệnKiều)
 23. Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
 24. Thuật ngữ
 25. Miêu tả trong văn bản tự sự
 26. Kiều ở lầu Ngưng Bích (tríchTruyện Kiều)
 27. Mã Giám Sinh mua Kiều (tríchTruyện Kiều)
 28. Trau dồi vốn từ
 29. Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tựsự
 30. Thuý Kiều báo ân báo oán (tríchTruyện Kiều)
 31. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga(trích Truyện Lục Vân Tiên)
 32. Miêu tả nội tâm trong văn bản tựsự
 33. Lục Vân Tiên gặp nạn (trích TruyệnLục Vân Tiên)
 34. Chương trình địa phương (phần Văn)
 35. Tổng kết về tự vựng
 36. Trả bài tập làm văn số 2
 37. Đồng chí
 38. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 39. Kiểm tra truyện trung đại
 40. Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
 41. Nghị luận trong văn bản tự sự
 42. Đoàn thuyền đánh cá
 43. Bếp lửa
 44. Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
 45. Tập làm thơ tám chữ
 46. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
 47. Ánh trăng
 48. Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
 49. Luyện tập viết đoạn vă tự sự có sửdụng yếu tố nghị luận
 50. Làng (trích)
 51. Chương trình địa phương (phân Tiếng Việt)
 52. Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự
 53. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
 54. Lặng lẽ Sa Pa (trích)
 55. Ôn tập phần Tiếng Việt
 56. Người kể trong văn bản tự sự
 57. Luyện nói: Tự sự kết hợp với biểu cảm, nghị luận, chuyển đổi ngôi kể
 58. Chiếc lược ngà (trích)
 59. Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
 60. Kiểm tra phần Tiếng Việt
 61. Ôn tập phần Tập làm văn
 62. Cố hương
 63. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)
 64. Kiểm tra tổng hơp cuối học kì I
 65. Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)Tập 2   1. Bàn về đọc sách
 2. Khởi ngữ
 3. Phép phân tích và tổng hợp
 4. Luyện tập phân tích và tổng hợp
 5. Tiếng nói của văn nghệ
 6. Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán
 7. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 8. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 9. Các thành phần biệt lập gọi - đáp, phụ chú
 10. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 11. Chó sói và cứu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)
 12. Liên kết câu và đoạn văn
 13. Con cò
 14. Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)
 15. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 16. Mùa xuân nho nhỏ
 17. Viếng lăng Bác
 18. Nghị luận về nhân vật văn học
 19. Cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học
 20. Luyện tập làm bài văn nghị luận về nhân vật văn học
 21. Sang thu
 22. Nói với con
 23. Nghĩa tường minh và hàm ý
 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 25. Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ
 26. Mây và sóng
 27. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 28. Tổng kết phần văn bản nhật dụng
 29. Bến quê (trích)
 30. Ôn tập phần tiếng Việt
 31. Những ngôi sao xa xôi (trích)
 32. Biên bản
 33. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)
 34. Tổng kết về ngữ pháp
 35. Luyện tập viết biên bản
 36. Hợp đồng
 37. Bố của Xi-mông (trích)
 38. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
 39. Con chó Bấc
 40. Kiểm tra phần tiếng Việt
 41. Luyện tập viết hợp đồng
 42. Bắc Sơn (trích hồi bốn)
 43. Tổng kết phần Tập làm văn
 44. Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
 45. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi