Soạn Bài - Đơn Giản WÁ!

Viết bài văn số 1 : Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống hoặc (một tác phẩm văn học)

I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO 1. Hãy ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh (chị) về một trong các sự việc, hiện tượng hoặc con người sau : - N...

Soạn bài : Văn bản (Ngữ văn 10)

VĂN BẢN I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm văn bản Văn bản là sản phẩm được tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nó  thường...

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (Tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ ( Tiếp theo ) 1. a) Nhân vật giao tiếp ở đây là một đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi (biểu hiện qua cá...

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam (Ngữ văn 10)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về khái niệm văn học dân gian Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng được tập thể sá...

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về khái niệm hoạt động giao tiếp Hoạt động giao tiếp là hoạt động diễn ra ...

Soạn bài: Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)

1. Kiều bị lừa vào lầu xanh lần thứ hai, tâm trạng nàng vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. May sao Từ Hải đột ngột xuất hiện, đã coi Kiều như m...

Soạn bài: Trao duyên - Truyện kiều

I- Tìm hiểu chung  - Đoạn trích thuộc phần II “Gia biến và lưu lạc” của Truyện Kiều. Là đoạn thơ mở đầu cho quãng đời 15 năm đau khổ, lưu l...

Soạn bài: Nỗi thương mình (trích Thúy Kiều)

I. Tìm hiểu chung  1.Vị trí đoạn .  Bị bán vào nhà chứa của mụ Tú Bà. Thúy Kiều rút dao tự vẫn nhưng không chết. Đạm Tiên báo mộng số nàng ...

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày

1/ Đọc và giải nghĩa từ khó: - Đọc chính xác và sáng tạo đúng với giọng các nhân vật.Đặc biệt phải nhấn mạnh các yếu tố khôi hài như ?năm...